DE UNTER-KARPATENWERKGROEP VAN DE HERVORMDE GEMEENTE NIEUWERKERK A/D IJSSEL

De Unter-Karpatenwerkgroep verleent concrete hulp aan de allerarmsten in Oekraďne. Dit gebeurt d.m.v. kleding, voedsel, medicijnen, betaling van dokters- en ziekenhuiskosten e.d. Ook wordt in directe noodsituaties zo mogelijk hulp verleend, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte waardoor een operatie noodzakelijk is. Men kan zich in Oekraďne namelijk niet verzekeren tegen medische kosten; als men niet kan betalen, wordt men niet geholpen. Zo heeft de werkgroep al in verschillende schrijnende situaties hulp kunnen bieden.

01- brandhout armsten 1 02- brandhout armsten 2

Brandhout voor de armsten

In Oekraďne bevinden zich lang niet overal gasleidingen en moet men z’n huis - vrijwel altijd één kamer - verwarmen met brandhout, dat meestal alleen in de oven gestookt wordt. Men heeft er warmte van en men kan er tegelijkertijd eten mee koken. Ook water kan men ermee koken, want warm stromend water is een grote luxe; men heeft veelal een waterput buiten, en daar moet alle water voor gebruik in huis uitkomen.

03 - Bogdana in bergdorp Ljuta 1 04 - Bogdana in bergdorp Ljuta 2
05 - kledingactie  Nieuwerkerk a.d. IJssel 1 06 - kledingactie  Nieuwerkerk a.d. IJssel 2

Kledingacties

Twee keer per jaar wordt er in Nieuwerkerk aan den IJssel een kledingactie gehouden, waarbij heel veel goede kleding, schoenen, dekens, incontinentiemateriaal enz. worden ontvangen.


Alles wordt uitgesorteerd en gaat daarna al snel met een transport naar Oekraďne, waarvandaan het door de mensen van Stichting Armenhulp Oekraďne verder vervoerd wordt.

07 - transport Nieuwerkerk a.d. IJssel 1 08 - transport Nieuwerkerk a.d. IJssel 2
09 - diaconaal werkster Bertha bij Margit-néni in Hetyen 1 10 - diaconaal werkster Eva bij Ida-néni in Csonkapapi 2

Zendingswerk, tegelijk met diaconaat

Al een aantal jaren wordt door de Unter-Karpatenwerkgroep zendingswerk in Oekraďne mogelijk gemaakt. Bij diaconale uit-deelacties wordt ook altijd een Bijbel aangeboden, maar graag wilde Sándor hierbij ook pastoraal bezig zijn. Aanvankelijk werd dit werk door een echtpaar verzorgd, nu is de opzet zo, dat er in een aantal plaatsen diaconale werksters aangesteld worden, die echter niet alleen diaconaal, maar ook pastoraal met de mensen - veelal ouderen - bezig zijn. Dit werk loopt al enkele jaren in andere plaatsen, en het voldoet heel goed.

11 - fam. Szupp - vader, moeder en twee kinderen 1 12 - Nieuwe huis voor fam. Szupp 2
13 - zomerkamp Armenhulp 1 14 - zomerkamp Armenhulp 2

Zomerkamp voor zeer arme Oekraďense kinderen

Sinds enkele jaren wordt er door St. Armenhulp Oekraďne ‘s zomers een kamp georganiseerd voor zeer arme Oekraďense kinderen, die anders absoluut niet met vakantie zouden gaan. Vanuit Nieuwerkerk wordt hier een financiële bijdrage aan geleverd. Het kamp is in een prachtig natuur- en recreatiegebied in de Karpaten, en de kinderen genieten er buitensporig. Het kamp heeft niet alleen een recreatief doel, maar is ook bedoeld als evangelisatieproject, omdat veel van de kinderen weinig of nooit van de Bijbel hebben gehoord. Dagelijks worden er bijbelverhalen verteld voor de jongere kinderen, en er worden bijbelstudie gehouden voor de oudere jeugd.